Mediqueen Clinic
...
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทีมแพทย์เมดิควีนส์คลินิก
...
นพ. ปัณณวัชร์ ปัทมวงศ์จริยา
หมอเอ

ตำแหน่ง : แพทย์ผู้เชียวชาญด้านศัลยแพทย์(ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า)

ประสบการณ์ : ปี 2006-2009 หมอเวชกรรม ที่โรงพยาบาลขอนแก่น,โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น ปี 20015-2016 แพทย์ศัลยกรรม ตกแต่งพลาสติก ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ปี 2016-2017 แพทย์ศัลยกรรม ตกแต่งพลาสติก ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2017-2019 ศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่คลินิก KTOP ทองหล่อ จ.กรุงเทพฯ

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)

วีดีโอแนะนำตัว นพ. ปัณณวัชร์ ปัทมวงศ์จริยา
...
นพ.ชูชาติ เด่นฟ้านภาพล

ตำแหน่ง : แพทย์ผู้เชียวชาญด้านศัลยแพทย์(ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า)

ประสบการณ์ : แพทย์ผู้เชียวชาญกลุ่มศัลยกรรมตกแต่ง ประจำ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ แพทย์ผู้เชียวชาญกลุ่มศัลยกรรมตกแต่ง ประจำ รพ.เมโมเรียล

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)

วีดีโอแนะนำตัว นพ.ชูชาติ เด่นฟ้านภาพล
...
นพ.ณธกร วรวัชรธนโชค
คุณหมอกอล์ฟ

ตำแหน่ง : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญไหมปรับรูปหน้า

ประสบการณ์ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ประจำเมดิค คลินิก แพทย์ประจำเมดิควีนส์คลินิก แพทย์ประจำ เมดิควีนส์คลินิก พทย์ประจำเมดิควีนส์คลินิก แพทย์

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญความสวยงาม ร้อยไหม cog, ไหมก้างปลา, ไหมเงี่ยง ยกกระชับ ฟิลเลอร์ (เติมเต็มร่องลึก) ใต้ตา, แก้มตอบ, จมูก, คาง ร้อยไหมจมูก ใต้ตา, แก้มตอบ, จมูก, คาง ร้อยไหมจมูก

วีดีโอแนะนำตัว นพ.ณธกร วรวัชรธนโชค

    ติดต่อ